Freelance tarieven

De freelancer bij C voor Succes hanteert marktconforme tarieven. Een indicatie: de freelance tarieven liggen tussen de €45,00 en € 125,00 exclusief BTW. De hoogte van de freelance tarieven zal bepaald worden door kennis, ervaring, specialisme en vraag in de markt. Tijdens de persoonlijke intake vragen we naar de onderbouwing voor dit tarief en de ‘bandbreedte’.

Onze bemiddelingsfee bestaat uit een percentage van de freelance tarieven. We werken met een heldere contractstructuur en informeren je hierover graag persoonlijk.

C voor Succes: competenties, complementair, continuïteit, freelance tarieven